Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

Bài 3 PHƯƠNG PHÁP CẦM TÔNG ĐƠ MÁY VÀ SỬ DỤNG TÔNG ĐƠ SAO CHO ĐÚNG

Khi cầm tông đơ bao giờ các bạn cũng phải cầm ở bên trên tông đơ . kẹp tông đơ vào giữa bốn ngón tay ở một bên còn một bên là là ngón tay cái .

LƯU Ý ĐẶC BIỆT :

CHIA MIỆNG TÔNG ĐƠ RA LÀM 5 PHẦN
KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG HẾT TẤT CẢ MIỆNG TÔNG ĐƠ , CHỈ SỬ DỤNG CẢ 5 PHẦN MIỆNG TÔNG ĐƠ KHI CẮT ĐẦU CUA , HOẶC ĐẦU TRỌC , HOẶC CẮT TÓC TRÊN ĐỈNH ĐẦU ĐẦU ĐINH MÀ THÔI .

THỰC HIỆN :
Trước khi cắt một mái tóc nam căn bản bạn phải phá tóc bằng kéo đi hãy nếu tóc dài, chia tóc làm 5 phần được tính từ ót lên . phần 5 là phần đỉnh đầu và mái ở đằng trước

*PHẦN 1 là dưới ót ta cắt tóc còn khoảng một phân
*PHẦN 2 tiếp với phần một ta cắt tóc còn lại hai phân
*PHẦN 3 tiếp với phần hai ta cắt tóc còn lại ba phân
*PHẦN 4 tiếp với phần ba ta cắt tóc còn lại bốn đến năm phân
*PHẦN 5 tiếp với phần bốn ta cắt tóc còn lại từ năm đến tám phân

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN BẰNG TÔNG ĐƠ MÁY
Khi cắt tóc luôn luôn để lược theo chiều đi lên leo dốc tạo thành hình chữ V giữa thành lược và da đầu , TÔNG ĐƠ PHẢI HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC VÀO LƯỢC TỨC LÀ PHẢI ĐI THEO LƯỢC VÀ CŨNG NGẢ RA THEO HÌNH CHỮ V , CHÍNH VÌ VẬY TA CHỈ SỬ DỤNG HẾT 3,5 PHẦN 5 CỦA MIỆNG TÔNG ĐƠ MÀ THÔI .

-Khi cắt tóc ở gáy của khách ta cắt được khoảng từ 4 đến 7 phân chiều dài theo lược và sử dụng được tử 2,5 cho đến 3,5 phần năm của tông đơ cạnh dưới

-Khi cắt tóc ở mang tai vì đó là đường cua nên ta phải cắt chậm hơn đường đi của lược và tông đơ chiều dài từ 3 đến 6 phân , và sử dụng tông đơ từ 1 cho đến 2,5 phần 5 tông đơ của cạnh dưới

NẾU CẮT CẠNH TRÊN CÁC BẠN SẼ CẮT VÀO TAI CỦA KHÁCH ĐÓ

Vậy cạnh dưới là cạnh gì ...?
Đó là cạnh khi ta cắt tóc cạnh đó của tông đơ ở phần dưới đất

LƯU Ý ĐẶC BIỆT
*Khi lược chải tóc thì tông đơ dừng chạy
*Khi tông đơ chạy thì lược dừng , vì dao sắc không bằng chắc kê
*Khi cả hai cùng hoạt động tức là khi ấy ta được phép cắt từ 0,2 ly tóc cho đến o,5 ly tóc
Ở SAU GÁY TA ĐƯỢC PHÉP CẮT LÊN CAO 3 PHÂN TÓC , Ở MANG TAI CỦA KHÁCH TA ĐƯỢC PHÉP CẮT 1,5 CHO ĐẾN 2 PHÂN Ở HAI BÊN MANG TAI TA ĐƯỢC PHÉP CẮT 3 PHÂN TÓC CHIỀU CAO
- Phân 1 trắng xanh , phân thứ 2 xanh đều , phân thứ 3 xanh đậm
sau đó tỉa tóc ở phần trên và mái mái sao cho hợp với tóc ở bên dưới .
Bài 4: Phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhuộm tóc1 nhận xét: